Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Organizacija preduzeća Marko Polo". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.S A D R Ž A J
1. UVOD
Preduzeća su takav sistem na kome počiva celokupan ekonomski i društveni razvoj. Ona su nosioci najraznovrsnijih poslovnih i ekonomskih aktivnosti.
U istorijskom razvoju privrede i društva, preduzeće je predstavljalo bazičnu ekonomsku jedinicu u okviru koje su se odvijale različite privredne delatnosti.
U savremenim uslovima preduzeće je osnovni subjekt tržišnog privredjivanja, poslovanja i razvoja. Ono čini poslovnu i ekonomsku celinu koja obavlja odredjene privredne aktivnosti u procesu reprodukcije. Preduzeće predstavlja poslovnu celinu jer obavlja tehnološki, više ili manje, zaokruženi proces rada – čiji se rezultati razmenjuju na tržištu, mere i uporedjuju.
Preduzeće posluje po zakonima tržišta i na tržištu ostvaruje unapred definisane ciljeve i rezultate. Uskladjujući materijalne i ljudske komponente svoje delatnosti, preduzeće se organizuje radi postizanja sopstvenih ekonomskih ciljeva i reprodukovanja svoga položaja u podeli rada.
Proizvodi ili usluge koje stvara ili pruža preduzeće, prodaju se ili razmenjuju na tržištu. Rezultati ostvareni prodajom na tržištu služe preduzeću za naknadu utrošenih komponenata i zadovoljavanje raznovrsnih unutrašnjih i spoljnih potreba.
Kao ekonomski subjekt, preduzeće je sastavljeno od komponenata koji obezbedjuju izvršavanje njegovih radnih procesa. To su: radni kolektiv, sredstva za rad, predmeti za rad i organizacija. Unutar preduzeća se uspostavlja širok spektar medjusobnih odnosa izmedju ovih komponenata kao i organizacionih podsistema preduzeća, koji moraju biti regulisani unutrašnjim propisima.
U savremenoj privredi preduzeća su ključni nosioci i realizatori ekonomskih aktivnosti. U istorijskom razvoju preduzeća stalno su se menjale njegove ekonomske, organizacione i pravna obeležja – kao ekonomskog subjekta u privredi zemlje.
U ekonomskom smislu preduzeće je i osnovni nosilac naučno-tehničkog progresa i razvoja putem primenjenih naučnih istraživanja i razvojnih projekata koji se komercijalno realizuju.
Obavljanjem raznovrsnih proizvodnih i drugih privrednih delatnosti, kreiranjem novih proizvoda i usluga – preduzeće doprinosi zadovoljavanju i proširivanju društvenih potreba i vrši alokaciju proizvodnih resursa nacionalne privrede i šire.
1.1 ISTORIJAT FIRME
.
Kompanija SIMPO a.d. je akcionarsko društvo za proizvodnju, promet i usluge u okviru koje posluje oko 80 malih, srednjih i velikih preduzeća, pretežno proizvodne orijentacije. SIMPO je jedan od najvećih poslovnih sistema u Srbiji. Zapošljava gotovo 7.000 radnika i u industriji nameštaja ima potpuno zaokružen tehnološki proces-od primarne do finalne proizvodnje.  
1963 - Fabrika "Sima Pogačarević" izgradjena je u Vranju 1963. Zaposlila je 371 radnika i prve četiri godine poslovala sa gubicima. Kada se 1967. godine našla pred zatvaranjem, na dužnost generalnog direktora postavljen je Dragan Tomić, 29-togodišnji ekonomista - danas predsednik Kompanije - koji je od "fabrike gubitaša" stvorio moćnu firmu u stalnom usponu.
1971 - Od proizvodnog preduzeća - otvaranjem prvog salona namestaja 1971. godine- SIMPO postaje i trgovinska firma. Spoljnotrgovinsko samostalno obavlja  poslovanje od 1970.
...

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ----------

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

Fotografija dokumenta