Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Rehabilitacija bolesnika sa reumatoidnim artritisom". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
ĆUPRIJA
SEMINARSKI RAD
SMER: STRUKOVNI TERAPEUT
PREDMET: MEDICINSKA REHABILITACIJA 1
TEMA: REHABILITACIJA BOLESNIKA SA
REUMATOIDNIM ARTRITISOM
ĆUPRIJA, JANUAR 2011.
SADRŽAJ
REUMATOIDNI ARTRITIS (RA)
UVOD
Iako su reumatoidni artritis kao i druge muskuloskeletne bolesti bili poznati od davnina tek poslednjih 25 godina naučnici, lekari i društvo u celini , posvećuje veću pažnju ovim bolestima shvatajući njihov značaj s medicinskog, socijalnog i ekonomskog aspekta. Zbog toga je Svetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila prošlu decenije "Deceniju kostiju i zglobova".
Danas u Europi boluje više od 300 miliona ljudi od reumatskih bolesti. Stoga je prošle godine parlament Europske unije doneo Deklaraciju o reumatskim bolestima kojom se utvrđuju smernice u borbi protiv ovih bolesti, i definisu ih kao "glavne bolesti", u koje spadaju karcinomi, kardiovaskularne bolesti, šećerna bolest itd.
Najviše zasluga za to, osim spomenutih činjenica, nosi i vodeća organizacija za borbu protiv reumatizma EULAR( European Ligue Against Rheumatism), - Evropska liga protiv reumatizma. Od 1992. godine.
REUMATOIDNI ARTRITIS
Od reumatoidnog artritisa boluje 1-2% ljudi i u 75% zahvata žene. Najčešći je između 35. i 65. godine života ali se može javiti i u bilo koje drugo doba života. Oblik artritisa koji se javlja kod dece do 16-te godina života , poznat kao juvenilni idopatski artritis, može početi već u prvoj godini života.
Sl.1. Slika natečenog prsta devojčice od 2,5 godine
Postoji više od 200 različitih tipova artritisa i za većinu uzrok bolesti nije poznat. Naime, smatra se da reumatoidni artritis može nastati kod genetski predisponiranih osoba s poremećajem imunog odgovora na različite činioce (prvenstveno mikroorganizme) okoline.
Definicja RA
Reumatoidni artritis je upalna reumatska bolest koja zahvata najčešće male zglobove šaka i stopala i širi se prema ostalim zglobovima. Izaziva bol, natečenost zglobova, jutarnju ukočenost, ograničenu i bolnu pokretljivost i vodi ka nesposobnosti za obavljanje svih aktivnosti .Time ova bolest bitno umanjuje kvalitetu života. U težim slučajevima bolest može zahvatiti i druge organe: pluća, bubrege, srce, oči i krvne sudove. Ako se ne liječi bolest sigurno i neizostavno napreduje .
Klinička slika
Klinička slika bolesnika s reumatoidnim artritisom se razlikuje od bolesnika do bolesnika i menja se tokom bolesti kod pojedinih bolesnika. Najčešći početak bolesti (u 55%-70% bolesnika) je neprimetan, a znaci bolesti se javljaju tokom nekoliko nedelja ili meseci. Uz bolove u zglobovima obično postoje i opšti simptomi (katkada i pre bolova u zglobovima) kao što su umor, slabost, blago povišena telesna temperatura, gubitak telesne težine te nespecifične mišićno-koštane tegobe u vidu nejasnih bolova. Ponekad i pre otekline i bolova u zglobovima javlja se i jutarnja ukočenost u zglobovima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta