Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biznis plan - farma tovnih pilića". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ПАНЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „АПЕИРОН“
БАЊА ЛУКА
ФАКУЛТЕТ ПРАВНИХ НАУКА
П Р Е Д М Е Т:
ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ
С Т У Д Е Н Т:
Јеремић Дејан
СЕМИНАРСКИ РАД
Т Е М А:
БИЗНИС ПЛАН
-ФАРМА ТОВНИХ ПИЛИЋА-
М Е Н Т О Р:
Проф. Др Жељко Барош
БАЊА ЛУКА, ЈУЛ 2007
- 2 -
С а д р ж а ј:
Увод..........................................................................................3
Пословна визија.....................................................................4
Тржишни показатељи...........................................................7
Изведбени и маркетиншки план........................................8
4.1. Цијене, дистрибуција и промоција...................................9
5. Менаџмент.............................................................................10
6. Могући ризици......................................................................11
7. Финансијски показатељи....................................................12
8. Закључак................................................................................13
. . .
- 3 -
1. Увод
Сачињавање Бизнис плана за предузимање и покретање одређене дјелатности има за циљ да на основу предходне квалитетне анализе предвиди и предочи све релевантне показатеље који дефинишу одређену дјелатност, са прожимањем чињеницама и предпоставкама које ће обиљежити цјелокупни процес од планирања до покретања пробне производње, односно дјелатности, као и процјену оправданости у дугорочном периоду са аспекта рентабилности, уз обавезно увршћивање елемената ризика, а и погодности.
У Бизнис плану „Фарма товних пилића“ се континуирано предвиђају конкретне мјере и радње за почетак овог призводног процеса, уз опрадане претпоставке о рентабилности као крајњем циљу.
Сама пословна идеја о покретању фарме товних пилића продукт је индивидуалног истраживања локалног тржишта на подручју Општина Петрово, Добој, Теслић и Модрича у Републици Српској, као и Општина Добој Исток, Грачаница, Лукавац, Сребреник и Градачац у Федерацији Босне и Херцеговине, којом приликом су се извеле оправдане претпоставке о потреби дистрибуисања свјежег пилећег меса на овим подручјима.
Оснивач фарме товних пилића је Д.О.О. „Пиле“ са сједиштем у Карановцу, Општина Петрово, системом ортаклука између три инвеститора, регистровано код Општине Петрово под бројем 02/3-12-361/07 од 12.07.2007. године и код Основног суда у Добоју под бројем 11-3-457 од 14.07.2007. године.
Конкретна дјелатност Д.О.О. „Пиле“ је производња пилећег меса системом секундарне производње у смислу товљења, паковања и дистрибуирања готових производа на тржиште.
Тржишни показатељи говоре да је, на већ наведеним подручјима, у великој мјери дефицитарно присуство произвођача пилећег меса, те самим тим оваква дјелатност би се могла дефинисати као оправдана из простог разлога потребности оваквог производа на подручју анализираног тржишта.
Потребна улагања за почетак пројекта која се односе на регистрацију предузећа, уређење локације са аспекта земљишних радова (само земљиште обезбијеђено од партнера у инвестицији и у њиховом је појединачном приватном власништву), изградње три савре-
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta