Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Uloga sindikata u ostvarivanju beneficija radnika". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERYITET „PRIVREDNA AKADEMIJA“NOVI SAD
FORKUP
Seminarski rad
Predmet: Menadžment ljudskih resursa
Tema: Uloga sindikata u ostvarivanju beneficija radnika
Beograd, 2009
Sadržaj:
Uvod
Zakonski okviri radnih odnosa…………………………………………………………..str.1
Zakonski okviri kolektivnog pregovaranja u Srbiji……………………………………..str .1
ZAKON O RADU............................................................................................................. str.2
Radno vrijeme ………………………………………………………………………...... str.2
Odmori i odsustva …………………………………………………………………… …str.5
Odsustvovanje sa rada ………………………………………………………………… str.6
Zarada, naknade i druga primanja ……………………………………………… …...str7
ZAŠTITA ZAPOSLENIH …………………………………………………………. …str9
ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH ……………………………………………… ….str10
OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR.................................................................................str11
RADNI ODNOSI………………………………………………………………………str12
ZARADE I NAKNADE ZARADA……………………………………………… …....str. 15
Uvećanje zarada...............................................................................................................str17
Naknade zarada...............................................................................................................str18
DRUGA PRIMANJA…………………………………………………………………str.19
NAKNADA POVEĆANIH TROŠKOVA ZAPOSLENIH............................................ str.20
ZAKLJUČAK................................................................................................................ str22
Uvod
Zaposlenost i radni odnosi su u svim zemljama precizno uređeni zakonskom regulativom. Time se zaposlenima garantuju prava, ali i obaveze koje moraju da izvršavaju, i sprečava diskriminacija. Moguće je i da se zaposleni organizovano bore za poboljšanje uslova rada, kroz razne vrste sindikalnih organizacija.
Sindikalne organizacije, ukoliko su reprezentativne, sa menadžmentom zaključuju kolektivni ugovor kojim se uređuju najvažnija pitanja iz oblasti rada i radnih odnosa: zarade, uslovi rada i beneficije.
Naravno, menadžment može izabrati i pristup nepriznavanja sindikata ili sprečavanja njegovog nastajanja, uz negiranje zahteva i potreba zaposlenih, ali je u dugom roku to nepovoljna opcija za kompaniju.
1
Zakonski okviri radnih odnosa
Zakonska regulativa iz oblasti rada i radnih odnosa u Republici Srbiji obuhvata veliki broj zakona kojim se uređuju oblast rada i sindikalnog organizovanja, štrajkovi, vođenje evidencije u oblasti rada, radno vrjeme, državni praznici i sl. Zakonska regulativa, takođe, uređuje i oblast zaštite zaposlenih na radu. Za uređivanje oblasti rada, prava, obaveza i odgovornosti po osnovu rada najznačajniji zakonski akt je Zakon o radu.
Prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada mogu se utvrđivati i pod.zakonskim aktima, kao što su Pravilnik o radu i Kolektivni ugovor (Opsti akti) i Ugovor o radu. Pri tome se opštim aktima zaposlenom ne mogu dati manja, ali mogu veća prava u odnosu na ona predvidena Zakonom o radu. Davanje manjih prava zaposlenom ugovorom o radu nego što je to predviđeno zakonom, povlači ništavnost članova ugovora kojima se definišu ta manja prava.
Zakonski okviri kolektivnog pregovaranja u Srbiji
Kolektivnim ugovorom se u pismenoj formi uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, postupak zaključivanja kolektivnog ugovora, međusobni odnosi stranaka u ugovoru i druga pitanja koja mogu biti vazna "za zaposlene i poslodavca. Kolektivni ugovor može biti:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta