Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ja kao menadžer preduzeća Emo Celje". Rad ima 29 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadrzaj:
Trziste na kojem poluje EMO Celje................................................................3
Osnovni podaci o preduzecu.............................................................................4
Stejkholederi.......................................................................................................6
Izvori konflikata.................................................................................................7
Ciljevi preduzeca................................................................................................8
Planiranje............................................................................................................9
Organizovanje ...................................................................................................12
Vodjenje..............................................................................................................15
Kontrola..............................................................................................................18
Strateski menadzment.......................................................................................20
Drustvena odgovornost......................................................................................21
Kadrovski menadzment.....................................................................................22
Mogucnost razvoja preduzetnistva...................................................................24
SWOT analiza.....................................................................................................26
Literatura............................................................................................................29
O trzistu na kojem posluje Emo ETT Celje :
Svoje proizvode EMO ETT plasira na domacem (Slovenija) i inostranom trzistu . S obzirom da je Slovenija dio Evropske unije zakljucujemo da su efekti prodaje na slovenackom isti kao I na svim ostalim trzistima clanica EU u koje fabrika izvozi .
Pored trzista EU fabrika zncajan izvoz ima na trzistu Saudijske Arabije i Egipta gdje je valuta placanja dolar , tako da efekti ovog izvoza cesto zavise od kursa americkog dolara.
Sto se tice konkurencije na makro planu ona je vise nego jaka . Na trzistu EU prije svih drugih valja pomenuti najveceg proizvodjaca u regionu . To je Metalac koji se nalazi u Gornjem Milanovcu . Zatim tu su i dva proizvodjaca iz Poljske , dva iz Rumunije dok su svi ostali “ sitni “ pratioci koji na ovakvom trzistu predstavljaju male satellite .
Sobzirom da se radi o masovnoj produkciji u oblasti metaloprerade evidentno je da su instalisani kapaciteti u pomenutim fabrikama daleko veci od potreba trzista gledajuci na globalnom nivou . No pored njih veliki dio dolazi sa dalekog istoka, preciznije mislimo na Kinu .
U Crnoj Gori emajlirano posudje pored EMO CELJA plasiraju Metalac, prisutan je jos rumunski i turski emajl. I kad smo vec kod ovog najrazvijeniju prodajnu mrezu ima Metalac (veleprodaju u Podgorici i maloprodaje u BP,NK,PG I PV).
Naime i dalje je na strani EMA kvalitet (dizajn, brend, tradicija…) , dok je Metalac kao najveca konkurencija poznat po kvantitetu prije svega.
Dakle EMO putem tehnologije,kvaliteta i dizajna pokusava diferencirati svoj proizvod. EMO mora da naplati svoj kvalitet i pomocu monopolske moci koju je stekao diferencijacijom preduzece uspijeva da odrzi cijenu visokom a da ne izgubi trziste. Kriva traznje za njegovim proizvodima je stoga neelasticna.
Ovo stanje na trzistu moze se reci da je monopolisticka konkurencija. Proizvodjaci na racun brenda su obezbijedili dio trzista i mogu da odrzavaju monopolske cijene u skladu sa svojom moci.
Emo svoje trziste ne bazira samo na pojedince vec i na hotele,restorane i druge ugostiteljske objekte.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta